Organisatie

Wij zijn ondernemers: elk met een verschillende achtergrond, maar hetzelfde doel.

We geloven dat een team rijk aan verschillende expertises en talenten meer gedaan kan krijgen.

Coöperatief ondernemerschap vereist ook gedeeld leiderschap. Binnen ons bestuur geeft ieder lid van het team zelf zijn functie vorm. Wat je hierdoor krijgt is een duurzame en gelijkwaardige samenwerking. Je helpt elkaar verder. Deze filosofie werkt weer door in de hele vereniging.

We zijn er trots op dat ieders unieke werkveld in dit project naar voren komt: creatief & commercieel ondernemerschap, de zorgsector, educatie & coaching en (landschaps)architectuur. 

Het kernbestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit zes leden: de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Binnenkort stellen zij zich op deze website voor.

De achterban

De groeiende groep geïnteresseerden staat paraat wanneer de Stamboom van start gaat. Hieronder bevinden zich ook mensen die een professionele rol willen innemen binnen het project.

Samenwerking

Wij bouwen een netwerk op aan organisaties die actief zijn binnen de maatschappelijke sector. Ervaringen in soortgelijke community projecten dragen hieraan bij.